Privacy Policy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Vitanutri. Door gebruik te maken van deze website, wordt er vanuit gegaan dat u kennis op de hoogte bent van het privacybeleid en deze te hebben aanvaard. Vitanutri respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De onderstaande gegevens worden gewaarborgd:

1. Persoonsgegevens
Vitanutri verwerkt persoonsgegevens die u versterkt bij aankoop van 1 van de producten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Vitanutri verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van uw betaling
– Je informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

3. Het opslaan van persoonsgegevens
Vitanutri bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vitanutri hanteer de volgende bewaartermijnen:
– Persoonsgegevens > niet langer dan 2 jaar na inschrijving
– Facturen en financiële administratie > maximaal 7 jaar

4. Persoonsgegevens beveiliging
Vitanutri neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Daarnaast verstrekt Vitanutri uw gegevens niet aan derden.